จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.busticket.in.th และรับรหัสการจอง
นำรหัสการจองไปชำระเงินตามช่องทางที่กำหนด
รับตั๋วที่ช่อง บขส.
เดินทาง

หมายเหตุ

  • หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถไปรับตั๋วโดยสารได้ทุกวัน ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ หากท่านไปรับตั๋วในวันเดินทาง โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกไม่น้อยกว่า 30 นาที
  • ในการรับตั๋ว ให้ท่านแสดงสลิปชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่อาจสอบถามรหัสการจองหรือให้ท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งตรงกับชื่อที่ท่านกรอกเข้ามา