ท่านสามารถส่งข้อความถึงเราโดยใช้แบบฟอร์มส่งข้อความถึงเรา หรือติดต่อช่องทางอื่นๆ ได้ดังนี้

บริการออนไลน์
จองตั๋วโดยสาร ลงทะเบียนสมาชิก ปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์
ติดต่ออีเมล์: info@busticket.in.th

ศูนย์บริการลูกค้า
ศุนย์บริการทางโทรศัพท์สำหรับปัญหาในการใช้บริการ
โทรศัพท์: 0-2872-1777

ศูนย์บริการข้อมูล
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการ บขส. แนะนำหรือร้องเรียนบริการ
โทรศัพท์: 1490 เรียก บขส.

ส่งข้อความถึงเรา