จังหวัด เคาน์เตอร์เช็คอิน เบอร์โทร
กระบี่ ชัยบุรี077-270703 077-270-703
ชุมพร สน.ชุมพรเมืองใหม่077-576796 077-576-796
เชียงราย กรมขนส่ง(แม่สาย)(081-594-2531) 081-594-2531