จังหวัด เคาน์เตอร์เช็คอิน เบอร์โทร
กระบี่ จุดจอดอ.คลองท่อม  
จุดจอดอ.ปลายพระยา  
จุดจอดอ.ลำทับ  
จุดจอดอ.อ่าวลึก  
จุดจอดอ.เขาพนม  
จุดจอดอ.เหนือคลอง  
ชัยบุรี 077-270-703
ท่าเรือเกาะลันตา(บ้านหัวหิน)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กระบี่  
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพ(สายใต้ใหม่)  
หมอชิต2 (ภาคเหนือ) 02-936-3670
หมอชิต2 (ภาคอีสาน) 02-936-0657
สายใต้ 02-422-4444
เอกมัย 02-391-6846
สุวรรณภูมิ(สนามบิน) 02-134-4099
กาญจนบุรี จุดจอดด่านเจดีย์สามองค์  
จุดจอดอ.สังขละบุรี  
กาฬสินธุ์ จุดจอดกุฉินารายณ์(บัวขาว)  
จุดจอดวังสามหมอ  
จุดจอดสมเด็จ  
จุดจอดห้วยผึ้ง  
บัวขาว  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาฬสินธุ์  
กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กำแพงเพชร  
สถานีคลองลาน  
ขอนแก่น จุดจอดหนองสองห้อง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ขอนแก่น  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.เมืองพล  
จันทบุรี ตลาดพลับพลา(จันทบุรี)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.จันทบุรี  
ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ  
จุดจอดอ.หลังสวน  
จุดจอดแยกปฐมพร  
จุดจอดแยกเข้าอ.สวี  
สถานีขนส่งฯปฐมพร(สน.ชุมพร) 077-576-796
ในเมืองชุมพร(เฟมทัวร์)  
ตรัง จุดจอดกะปาง  
จุดจอดย่านตาขาว  
จุดจอดห้วยยอด  
จุดจอดอันดามัน  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ตรัง  
แยกอันดามัน  
ตราด จุดจอดต.แสนตุ้ง  
ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ตราด  
อ.แหลมงอบ  
ตาก จุดจอดบ้านตาก  
จุดจอดอ.สามเงา  
จุดจอดทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ตาก  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.แม่สอด  
นครพนม จุดจอดค่ายพระยอด  
จุดจอดท่าอุเทน  
จุดจอดนาถ่อน  
จุดจอดนาหว้า  
จุดจอดนาแก  
จุดจอดบ้านกลาง(นาถ่อน)  
จุดจอดพระซอง  
จุดจอดศรีสงคราม  
จุดจอดหนองญาติ  
จุดจอดหนองฮี  
จุดจอดอุ่มเหม้า  
จุดจอดแสนพัน  
จุดจอดโพนสวรรค์  
พุ่มแก  
มหาชัย(นครพนม)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครพนม  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ธาตุพนม  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.บ้านแพง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.เรณูนคร  
นครราชสีมา สีดา  
นครศรีธรรมราช จุดจอดจุฬาภรณ์  
จุดจอดท่าศาลา  
จุดจอดทุ่งใหญ่  
จุดจอดบ่อล้อ  
จุดจอดปากพนัง  
จุดจอดสิชล  
จุดจอดหนองดี  
จุดจอดหัวไทร  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครศรีธรรมราช  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ทุ่งสง  
ไม้เสียบ  
นครสวรรค์ จุดจอดอ.ลาดยาว  
บ้านบึงนาราง  
บ้านสระยายชี  
บ้านหนองกรด  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นครสวรรค์  
แยกทุ่งใหญ่  
แยกบ่อทอง  
นราธิวาส จุดจอดต้นไทร  
จุดจอดหลังอ.บาเจาะ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.นราธิวาส  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ตากใบ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.สุไหงโกลก  
น่าน จุดจอดอ.ท่าวังผา  
จุดจอดอ.ปัว  
จุดจอดอ.เชียงกลาง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.น่าน  
เวียงสา*  
บุรีรัมย์ จุดจอดเมืองลิง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.บุรีรัมย์  
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพาน(เกาะยายฉิม)  
ปัตตานี จุดจอดปาลัส  
จุดจอดเจาะกือแย  
จุดจอดแยกดอนยาง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ปัตตานี  
สายบุรี  
พะเยา จุดจอดกรมขนส่ง(พะเยา)  
จุดจอดดอนเงิน  
จุดจอดทุ่งต้นศรี  
จุดจอดบ้านแวนโค้ง  
จุดจอดร่องไผ่-บ้านต๋อม  
จุดจอดอ.จุน  
จุดจอดอ.ดอกคำใต้  
จุดจอดอ.ปง  
จุดจอดอ.เชียงม่วน  
จุดจอดอ.แม่ใจ  
ภูซาง(บ้านฮวก)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พะเยา  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.เชียงคำ  
พังงา จุดจอดคุระบุรี  
จุดจอดทับปุด  
จุดจอดทับละมุ  
จุดจอดท้ายเหมือง  
จุดจอดทุ่งมะพร้าว  
จุดจอดบางเนียง  
จุดจอดบ้านตาขุน  
จุดจอดสุขสำราญ  
จุดจอดเขาหลัก  
จุดจอดโคกกลอย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พังงา  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.ตะกั่วป่า  
พัทลุง จุดจอดดอนยอ  
จุดจอดบ้านแม่ขรี(อ.ตะโหมด)  
จุดจอดป่าบอน  
จุดจอดป่าพะยอม  
จุดจอดไสยวน  
จุดจอดสี่แยกโพธิ์ทอง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พัทลุง  
พิจิตร จุดจอดตะพานหิน  
จุดจอดบ้านเขาทราย  
จุดจอดกิ่งอ.ทับคล้อ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พิจิตร  
สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี(ปลวกสูง)  
พิษณุโลก จุดจอดมหาวิทยาลัยนเรศวร(พิษณุโลก)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.พิษณุโลก(แห่งที่2)  
แยกอ.บางระกำ  
ภูเก็ต จุดจอดถลาง  
จุดจอดท่าเรือ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ภูเก็ต(แห่งที่2)  
มหาสารคาม จุดจอดนาเชือก  
จุดจอดวาปีปทุม  
มุกดาหาร คำป่าหลาย  
จุดจอดคำชะอี  
จุดจอดนิคมคำสร้อย  
จุดจอดหนองสูง  
จุดจอดหนองเอี่ยน  
จุดจอดหนองแวงนาโสก  
จุดจอดโนนตูม(มุกดาหาร)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.มุกดาหาร  
ยะลา จุดจอดอ.ธารโต  
จุดจอดอ.เบตง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ยะลา  
ยโสธร จุดจอดอ.กุดชุม  
จุดจอดอ.ทรายมูล  
จุดจอดอ.ป่าติ้ว  
จุดจอดอ.ศรีเมืองใหม่  
จุดจอดอ.เลิงนกทา  
จุดจอดคำเตย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ยโสธร  
ร้อยเอ็ด จุดจอดเขาวง  
จุดจอดโพนทอง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ร้อยเอ็ด  
ระนอง จุดจอดกระบุรี  
จุดจอดกะเปอร์  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ระนอง  
ลำปาง จุดจอดสบปราบ  
จุดจอดอ.งาว  
จุดจอดแม่กระต๋อม  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง  
ลำพูน จุดจอดบ้านโฮ่ง  
จุดจอดป่าซาง  
จุดจอดลำพูน 053-511-173
จุดจอดลี้  
จุดจอดสันตับเต่า  
จุดจอดเถิน  
จุดจอดแม่ตืน  
ศรีสะเกษ จุดจอดอ.บึงบูรพ์  
จุดจอดอ.เบญจลักษณ์  
จุดจอดบ้านนาโพธิ์  
จุดจอดอีเซ  
ภูมิซรอล  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ศรีสะเกษ  
สถานีเดินรถอ.กันทรลักษ์  
สถานีเดินรถอ.ขุขันธ์  
สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์  
จุดจอดคำตากล้า  
จุดจอดท่าแร่  
จุดจอดบ้านโพนยางคำ  
จุดจอดพังโคน  
จุดจอดวานรนิวาส  
จุดจอดวาริชภูมิ  
จุดจอดอากาศอำนวย  
จุดจอดแก่งนาง  
จุดจอดโคกสีสุพรรณ  
ภูพาน  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สกลนคร  
เต่างอย  
สงขลา จุดจอดชิงโค  
จุดจอดด่านนอก  
จุดจอดระโนด(แยกรับแพรก)  
จุดจอดรัตภูมิ  
จุดจอดสทิงพระ  
จุดจอดเทพา  
จุดจอดแยกควนลัง  
จุดจอดแยกน้ำกระจาย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สงขลา  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.หาดใหญ่  
สตูล จุดจอดควนกาหลง  
จุดจอดควนโดน  
จุดจอดฉลุง  
จุดจอดทุ่งยาว  
จุดจอดทุ่งหว้า  
จุดจอดละงู  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สตูล  
สระบุรี สระบุรี 036-230-676
สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สระแก้ว  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.อรัญประเทศ  
สุราษฎร์ธานี จุดจอดกาญจนดิษฐ์  
จุดจอดดอนสัก  
จุดจอดท่าเรือดอนสัก  
จุดจอดบ้านส้อง(เวียงสระ)  
จุดจอดบ้านใน  
จุดจอดพระแสง  
จุดจอดวังกุ้งสุราษฏร์  
จุดจอดเกาะพงัน  
จุดจอดเกาะสมุย  
จุดจอดเขาสก  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สุราษฏร์ธานี  
สหกรณ์สุราษฎร์  
สุรินทร์ จุดจอดอ.จอมพระ  
จุดจอดอ.สนม  
จุดจอดอ.โนนนารายณ์  
จุดจอดท่าตูม  
จุดจอดสังขะ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สุรินทร์  
สถานีเดินรถอ.รัตนบุรี  
สุโขทัย จุดจอดบ้านด่านลานหอย  
จุดจอดบ้านท่าชัย  
จุดจอดศรีนคร  
จุดจอดศรีสำโรง  
จุดจอดสวรรคโลก  
จุดจอดสารจิตร  
จุดจอดอ.ศรีสัชนาลัย  
จุดจอดเมืองเก่าสุโขทัย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.สุโขทัย  
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า)  
หนองคาย จุดจอดดงบัง  
จุดจอดนาพชัย  
จุดจอดน้ำสวย  
จุดจอดบ้านหนองสองห้อง  
จุดจอดบึงโขงหลง  
จุดจอดหนองหิ้ง  
จุดจอดอ.เซกา  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.หนองคาย  
หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง  
จุดจอดนาวัง  
จุดจอดโนนสัง  
นาคำไฮ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.หนองบัวลำภู  
อำนาจเจริญ จุดจอดพนา(อำนาจเจริญ)  
จุดจอดลืออำนาจ(ทางแยก)  
จุดจอดหัวตะพาน  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อำนาจเจริญ  
อุดรธานี จุดจอดบ้านผือ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุดรธานี  
อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุตรดิตถ์  
อุบลราชธานี จุดจอดนาจะหลวย  
จุดจอดน้ำยืน  
จุดจอดบุณฑริก  
จุดจอดอ.ตระการพืชผล  
จุดจอดอ.วารินทร์ชำราบ  
จุดจอดอ.โขงเจียม  
จุดจอดเดชอุดม  
นาเจริญ  
บุณฑริก2(ข้างร.ร.อนุบาลบุณฑริก)  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.อุบลราชธานี  
อ.โพธิ์ไทร  
เชียงราย กรมขนส่ง(เทิง)  
กรมขนส่ง(แม่สาย) 081-594-2531
จุดจอดท่าเรือบั๊ค  
จุดจอดบ้านต้า  
จุดจอดปางหมอปวง  
จุดจอดป่าแดด  
จุดจอดอ.พญาเม็งราย  
จุดจอดอ.แม่จัน  
จุดจอดเชียงแสน  
จุดจอดแม่คำหลวง  
จุดจอดแม่ต๋ำ  
จุดจอดแม่ฟ้าหลวง  
จุดจอดแม่สรวย  
ด่านสะพานมิตรภาพไทย(เชียงของ)  
บ้านปล้อง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงราย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.พาน  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.เทิง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.แม่สาย  
สถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศอ.เชียงของ  
หน้าด่านอ.แม่สาย 083-086-4778
ห้วยไคร้ 053-667-145
เชียงใหม่ กรมขนส่ง(เชียงใหม่)  
จุดจอดดอยเต่า  
จุดจอดบ้านท่าตอน  
จุดจอดอ.ฝาง  
จุดจอดอ.ฮอด  
จุดจอดอ.เชียงดาว  
จุดจอดไชยปราการ  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เชียงใหม่(อาเขต)  
เพชรบูรณ์ จุดจอดท่าหล่มเก่า  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เพชรบรูณ์  
สถานีขนส่งผู้โดยสารอ.หล่มสัก  
เลย จุดจอดวังสะพุง  
จุดจอดเชียงคาน  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.เลย  
แพร่ จุดจอดวังชิ้น  
จุดจอดหัวดง  
จุดจอดอ.ร้องกวาง  
จุดจอดอ.สอง  
จุดจอดอ.เด่นชัย  
จุดจอดทางแยกร้องกวาง  
สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.แพร่  
แม่สะเอียบ  
แยกสามแหลม