จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ www.busticket.in.th และรับรหัสการจอง
ทำรายการจองตั๋ว และรับรหัสการจอง
ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ
พิมพ์ตั๋วผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเอง
เดินทางตามกำหนดการ

หมายเหตุ

  • หลังจากชำระเงินแล้วท่านสามารถพิมพ์ตั๋ว e-Ticket ได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไต์ (ตั๋วที่พิมพ์ใช้เดินทางได้เลย) หรือไปรับตั๋วโดยสารที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ หากท่านไปรับตั๋วในวันเดินทาง โปรดรับตั๋วก่อนถึงเวลารถออกไม่น้อยกว่า 30 นาที
  • หากท่านไปรับตั๋วที่ช่องจำหน่ายตั๋ว ให้ท่านแสดงสลิปชำระเงินแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร เจ้าหน้าที่อาจสอบถามรหัสการจองหรือให้ท่านแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งตรงกับชื่อที่ท่านกรอกเข้ามา