1. เลื่อนตั๋วผ่านเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ www.busticket.in.th
ทำรายการเลื่อนตั๋ว
พิมพ์ตั๋วและเดินทางตามกำหนดการใหม่

2. เลื่อนตั๋วที่ บขส.

    ท่านสามารถติดต่อช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

เลื่อนตั๋วผ่านช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.
เดินทางตามกำหนดการใหม่
  • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วัน นับจากวันเดินทาง
  • การเลื่อนตั๋วผ่านเว็บไซต์ ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง และต้องพิมพ์ตั๋วที่เลื่อนผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
  • การเลื่อนตั๋วที่ บขส. ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงินไปติดต่อพนักงานขายตั๋ว
  • หากไม่เลื่อนตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
  • เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้