1. คืนตั๋วผ่านเว็บไซต์

เข้าเว็บไซต์ www.busticket.in.th
ทำรายการ คืนตั๋ว
รับเงินคืน เข้าบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิต/เดบิต

2. คืนตั๋วที่ บขส.

    ท่านสามารถติดต่อช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอคืนตั๋วโดยสาร

ติดต่อช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.
ขอคืนตั๋วโดยสาร และรับเงินคืน
  • การคืนตั๋วผ่านเว็บไซต์ ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
  • การคืนตั๋วที่ บขส. ต้องดำเนินการก่อนรถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง โดยต้อง นำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปติดต่อพนักงานขายตั๋ว
  • หากไม่คืนตั๋วภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์
  • หักค่าธรรมเนียมการคืนตั๋ว 10% จากอัตราค่าโดยสาร และ คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 30 บาท/ครั้ง