1. พิมพ์ตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์
2. รับตั๋วโดยสารที่ บขส.

    ท่านสามารถติดต่อช่องจำหน่ายตั๋ว บขส. ที่สถานีขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอออกตั๋วโดยสาร

  • หลังจากชำระเงินแล้วสามารถรับตั๋วได้ทุกวัน หากท่านรับตั๋วในวันเดินทางโปรดรับตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 30 นาที
  • แสดงสลิปชำระเงินหรือเอกสารการจองตั๋วแก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ก่อนออกตั๋วโดยสารเจ้าหน้าที่อาจให้ท่านแสดงบัตรประจำตัวซึ่งตรงกับชื่อที่ท่านกรอกเข้ามา