สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือเรียกว่า หมอชิตใหม่ หรือที่เรียกกันติดปากว่า หมอชิต 2 ซึ่งมีบริการรถโดยสารปรับอากาศสำหรับเดินทางไปยังพื้นที่ ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทย ในส่วนภาคตะวันออก และภาคใต้ จะมีให้บริการในบางเส้นทาง และมีการให้บริการรถโดยสารประจำทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ

ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เป็นที่ตั้งของตลาดนัดจตุจักรซึ่งเป็นตลาดนัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ที่มีสินค้ามากมายจำหน่าย เช่น เสื้อผ้า อาหาร ขนมหวาน และพื้นที่การค้าอื่น ๆ ใกล้เคียง เช่น เจเจมอลล์, ยูเนียนมอลล์ และเซ็นทรัล ลาดพร้าว


สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) ตั้งอยู่ที่ไหน?

ตั้งอยู่ในแขวงลาดยาว เขตจตุจักร (ดูแผนที่ Google Map) เชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนหลัก 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่ รถโดยสารประจำทางท้องถิ่น (ขสมก.) รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้ามหานคร


สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2) มีบริการอะไรบ้าง?

มีโซนพักรอรถโดยสารในห้องปรับอากาศ มีศูนย์อาหารทั้งบริเวณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 3 ให้บริการ มีเคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วตั้งอยู่ในพื้นที่ชั้นที่ 1 สำหรับการเดินทางในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และชั้นที่ 3 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเส้นทางไกลอื่น ๆ มีบริการรับฝากกระเป๋าบนชั้นที่ 4 ใกล้กับทางเข้าศูนย์อาหาร ให้บริการตั้งแต่เวลา 5.00 น. ถึง 22.00 น. นอกจากนี้ยังมีร้านสะดวกซื้อและร้านนวดสปาให้บริการในชั้นที่ 1 อีกด้วย


ตารางเดินรถ บขส.

ภาคเหนือ

เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง มาตรฐาน ราคา
กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงแสน 19.30 16.30 ม.4ข 722
กรุงเทพฯ-สุโขทัย-อุทยานฯ 18.10 08.00 ม.1ข 400
กรุงเทพฯ-คลองลาน 08.00, 10.30, 21.00 07.30, 08.30, 21.00 ม.1ข 317
กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน 18.10 16.30 ม.4ข 734
กรุงเทพฯ-หล่มสัก-หล่มเก่า 09.00, 12.00, 20.00 08.30, 21.00, 22.20 ม.1ข 351
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ 07.25, 19.50 07.30, 18.00 ม.1ข, ม.4ข 594, 594
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง 18.30 17.00 ม.1ข 641
กรุงเทพฯ-เขื่อนภูมิพล 09.30, 21.00 08.30, 21.00 ม.1ข 410
กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร 08.10 09.30 ม.1ข 313
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์ 08.30, 21.00 08.00, 19.00 ม.4ข 461
กรุงเทพฯ-น่าน 20.00 19.00 ม.1ข 567
กรุงเทพฯ-(อุตรดิตถ์) พิษณุโลก 08.30 08.30 ม.4ข 333
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-สารจิตร 10.30, 19.30 08.00, 20.30 ม.1ข 427
กรุงเทพฯ-แม่สอด 20.30, 21.00, 19.50, 20.20, 20.50 20.10, 20.30, 19.00, 19.30, 20.00 ม.1ก, ม.1ข 703, 452
กรุงเทพฯ-แม่สาย 17.30 17.00 ม.1ข 698
กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ 18.30 15.20 ม.4ข 722
กรุงเทพฯ-เชียงคำ 20.00 17.20 ม.4ข 643
กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง 19.30 18.00 ม.1ข 572
*ตารางเวลาเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก

เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง มาตรฐาน ราคา
กรุงเทพฯ-สระบุรี 05.30, 16.00, 17.00 05.00, 06.00, 17.00 ม.2 83
กรุงเทพฯ-นครพนม 07.30, 18.30, 19.30 07.30, 17.30, 18.00 ม.4ข 605
กรุงเทพฯ-ตราด 07.30 10.00 ม.1ข 288
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ 08.00, 20.00 08.30, 22.00 ม.1ข 337
กรุงเทพฯ-สุรินทร์ 08.30, 19.00, 21.00 08.45, 10.00, 18.30 ม.1ข 367
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี 09.00, 20.00 07.00, 20.00 ม.4ข 418
กรุงเทพฯ-เรณูฯ-หนองฮี-ปลาปาก 17.30 16.00 ม.4ข 634
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม-บ้านกลาง 18.00 16.30 ม.4ข 603
กรุงเทพฯ-ทุ่งศรีอุดม-บุณฑริก 18.30 17.00 ม.4ข 592
กรุงเทพฯ-สหัสขัน-บ้านแพง 18.00 16.00 ม.4ข 670
กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง 19.00 16.30 ม.4ข 650
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 19.00, 20.00 18.00, 19.00 ม.4ข 560
กรุงเทพฯ-อ.นาวัง 19.00 19.40 ม.4ข 486
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู 08.30 08.45 ม.4ข 452
กรุงเทพฯ-เชียงคาน 19.00, 20.00 18.30, 19.30 ม.1ข 511
กรุงเทพฯ-โขงเจียม 19.30 16.30 ม.4ข 589
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 19.50 19.20 ม.4ข 544
กรุงเทพฯ-หนองคาย 20.00 20.20 ม.4ข 515
กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ 20.20 19.20 ม.4ข 463
กรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ 20.00 19.30 ม.4ข 486
กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก 20.30 18.30 ม.1ข 571
กรุงเทพฯ-วังเต่า-ปากเซ 19.00, 20.00 16.00, 17.00 ม.1พ 900
กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์ 20.00 18.00 ม.4ก 900
*ตารางเวลาเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ภาคใต้

เส้นทาง ต้นทาง ปลายทาง มาตรฐาน ราคา
กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ 06.25, 17.20 14.00, 16.30 ม.1ข, ม.4ข 785
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต 06.45, 16.45, 18.00 07.30, 17.00, 18.00 ม.1ข, ม.4ข 715
กรุงเทพฯ-สตูล 16.35 15.00 ม.4ข 817
กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย 17.00 16.00 ม.4ข 692
กรุงเทพฯ-เกาะสมุย 17.00, 18.15 16.30, 15.30 ม.1ก, ม.4ข 963, 619
กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล 17.05 15.15 ม.4ข 828
กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร 17.32 16.00 ม.1ข 719
กรุงเทพฯ-กระบี่ 17.45 17.00 ม.1ข 675
กรุงเทพฯ-เกาะพะงัน 17.15 17.00 ม.1ข 616
กรุงเทพฯ-ตรัง 18.05 17.00 ม.4ข 711
*ตารางเวลาเดินรถอาจมีการเปลี่ยนแปลง